• darkblurbg

 

Op deze nieuwspagina kunt u al mijn laatste nieuwsberichten bekijken.

Specialisatie Arbeidsmediation

Specialisatie Arbeidsmediation

Op 1 december jl. heb ik mijn certificaat Specialisatieopleiding Arbeidsmediation behaald, waardoor ik naast zakelijke mediation tevens gespecialiseerd ben in arbeidsmediation. Zit je gevangen in een conflict en wil je weten of mediation iets voor jou is, neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik help je graag.

Rechter anticipeert op Franchisewet

Rechter anticipeert op Franchisewet

Franchisewet 1 januari2021 Dat de Franchisewet ingaat op 1 januari 2021 is opgenomen bij zowel de franchisegevers als de franchisenemers bekend en vele franchisegevers zijn dan ook bezig om hun franchiseovereenkomsten in te brengen met de verplichtingen die aangeien uit deze wet. Wat echter nog niet iedereen weet is dat de rechters nu al in hun vonnissen anticiperen op de Franchisewet. Dat kan voor een franchisegever een vervelende verrassing zijn. In uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 2 oktober 2020, ECLI: NL: RBAMS: 2020: 4799, was dit het geval. FranchiseovereenkomstIn deze kwestie w…

Franchisenemers en de verplichte gezondheidscheck.

Franchisenemers en de verplichte gezondheidscheck.

Een van de regels tijdens de coronacrisis is dat ondernemers met een contactberoep of in de horeca, een gezondheidscheck doen bij hun klanten. Deze regel wordt over het algemeen goed nageleefd door de ondernemers en hun personeel. Maar wat mag je doen met die informatie van de klant op grond van de AVG? Je mag de klanten wel naar hun gezondheid vragen maar je mag de antwoorden niet registreren c.q. verwerken. Dit mag ook niet bij online reserveringen door de klant. Door registratie van de antwoorden wordt de AVG van toepassing en op grond van de AVG mag je geen medische gegevens verwerken. K…

Wet Franchise op 01-01-2021!

Wet Franchise op 01-01-2021!

De Eerste Kamer heeft op 30 juni jl. de Wet Franchise aangenomen.  Per 1 januari 2021 gaat de Wet Franchise in. Dit betekent dat per die datum alle franchiseovereenkomsten moeten voldoen aan de Wet Franchise. Zowel de bestaande overeenkomsten als de nieuwe.

Mediation, juist nu!

Mediation, juist nu!

Mediation is juist nu in deze tijd van crisis van belang. Waarom? De mensen zijn bang. Bang om hun baan te verliezen, bang om in een faillissement terecht te komen en bang omdat ze niet weten wat de toekomst hun brengt. Deze angst zet (samenwerkings)relaties onder enorme druk. Dit kan leiden tot geschillen tussen personen. Een goed gesprek met een mediator kan de lucht klaren zodat partijen daarna weer verder kunnen, alleen of met elkaar. Juist nu in angstige tijden is het raadzamer om te kiezen voor mediation in plaats van een gerechtelijke procedure. Mediation is niet alleen sneller dan ee…

Franchisenemers pizzaketen vallen onder het bedrijfstakpensioenfonds detailhandel

Franchisenemers pizzaketen vallen onder het bedrijfstakpensioenfonds detailhandel

Op 27-11-2019 heeft Rechtbank Midden-Nederland een interessante uitspraak gedaan. De vraag die de rechtbank moest beantwoorden was of de franchisenemers van een pizzaketen onder de verplichtstelling van het bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel (Bpf Detailhandel) vallen. Het geschil tussen partijen spitst zich toe op de vraag of een pizza een “waar” is als bedoeld in het verplichtstellingsbesluit en of er sprake is van de koop en verkoop van dezelfde waren. Beide vragen zijn door de rechtbank bevestigend beantwoord. Aan de omschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophande…

MfN-registratie binnen!

MfN-registratie binnen!

Vanaf begin december ben ik officieel MfN-registermediator en dus ingeschreven in het MfN-register. Heel trots!! Naast mijn praktijk als franchiseadvocaat zal ik mij als mediator specialiseren in zakelijke geschillen met focus op franchiserelaties. Meer weten? Stuur mij een berichtje.

Hoe zit het met jouw Algemene Voorwaarden?

Hoe zit het met jouw Algemene Voorwaarden?

Kleine lettertjes: zowel consumenten als ondernemers hebben er een hekel aan, vooral als het er veel zijn. Gelukkig zijn er juristen die hun beroep hebben gemaakt van het schrijven, lezen en bewaken van die belangrijke kleine lettertjes. Een mooi voorbeeld voor ondernemers is de zogenaamde Algemene Voorwaarden. We noemen ze ‘Algemeen’ omdat ze voor jouw bedrijf eigenlijk voor elke overeenkomst gelden. Hierover ga je niet meer onderhandelen.

7 praktische Tips voor het opstellen van Algemene Voorwaarden

7 praktische Tips voor het opstellen van Algemene Voorwaarden

Je bent als ondernemer niet verplicht om voor je bedrijf Algemene Voorwaarden of Leveringsvoorwaarden te hanteren. Maar goed opgestelde voorwaarden kunnen veel problemen voorkomen bij conflicten met leveranciers en klanten. Ik geef hierbij 7  tips voor het opstellen van Algemene Voorwaarden die ervoor zorgen dat de Algemene Voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Zorg dat de Algemene Voorwaarden deel uitmaken van het aanbod en dat deze op dat moment al door de andere partij worden geaccepteerd. Zorg dat de andere partij door ondertekening van een overeenkomst of op een andere…

Ik ben advocaat en mediator én docent op de juridische faculteit aan de Erasmus School of Law

Ik ben advocaat en mediator én docent op de juridische faculteit aan de Erasmus School of Law

Ik ben advocaat en mediator, maar daarnaast ook…. …. docent (tutor/begeleider) op de juridische faculteit aan de Erasmus School of Law in Rotterdam. Vandaag start ik voor enkele uren per week om bachelor studenten te begeleiden in werkcolleges. Ik word enorm geïnspireerd door de omgeving ‘an sich’ maar vooral ook door de jonge mensen die de colleges volgen. Wat is er mooier om mijn kennis als advocaat en mediator over te dragen aan deze jonge mensen die een mooie toekomst tegemoet gaan in de juridische sector. Dit alleen al geeft me enorm veel energie. Misschien ook leuk om te vertellen: ik…

Voorkom datalekken in jouw franchiseorganisatie!

Voorkom datalekken in jouw franchiseorganisatie!

British Airways hangt een boete van € 205 miljoen euro boven het hoofd, vanwege een datalek van klantgegevens. Wat kan je als franchiseondernemer doen om een datalek en daarmee een forse boete te voorkomen? Hieronder geef ik enkele tips die gebaseerd zijn op de meest voorkomende datalekmeldingen die de AP het afgelopen jaar heeft ontvangen. Stel de BCC in als standaardoptie in uw e-mailprogramma.Hiermee verklein je de kans op een datalek doordat je per ongeluk de e-mailadressen van een groepsmail zichtbaar maakt voor iedereen.  Maak iedereen binnen je organisatie bewust. Onder meer van he…

Cameratoezicht in sportclubs, winkels en horeca

Cameratoezicht in sportclubs, winkels en horeca

Ondernemers kiezen er steeds vaker voor om hun eigendommen, zichzelf, hun personeel en klanten te beveiligen met cameratoezicht. Meestal hebben zij hiervoor een gerechtvaardigd belang zoals het tegengaan van diefstal en het beschermen van zichzelf hun werknemers en klanten.

Belastingdienst verwerkt BTW-nummer van zzp’ers in strijd met AVG

Belastingdienst verwerkt BTW-nummer van zzp’ers in strijd met AVG

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de minister van Financiën een verbod opgelegd waardoor de Belastingdienst vanaf 1 januari 2020 niet langer het Burgerservicenummer (bsn) mag gebruiken in het btw-identificatienummer van zzp’ers. De minister van Financiën is verantwoordelijk voor de verwerking van het btw-identificatienummer door de Belastingdienst. Het verwerkingsverbod gaat per 1 januari 2020 in.

"de franchise advocaat" de best beluisterde podcast

"de franchise advocaat" de best beluisterde podcast

In maart 2018 was ik te gast bij Jacqueline Zuidweg van Zuidweg & Partners Schuldhulp voor ondernemend Nederland om te spreken over het onderwerp "de franchise advocaat". Zuidweg & Partners heeft de afgelopen twee jaar maar liefst 50 podcasts gedeeld. Hiervan heeft zij een top-5 opgesteld van de best beluisterde onderwerpen. De podcast van mij werd het best beluisterd en staat in de top-5 op nummer 1. Hieronder kan je podcast nog een keer beluisteren.

Digitale nieuwsbrieven? Voorkom een boete.

Digitale nieuwsbrieven? Voorkom een boete.

VERSTUURT U DIGITALE NIEUWSBRIEVEN? ZORG DAN VOOR RECHTSGELDIGE TOESTEMMING VAN BETROKKENE EN VOORKOM EEN BOETE. Met de invoering van de AVG zijn de regels voor het versturen van digitale nieuwsbrieven aangescherpt. In de AVG is bepaald dat er sprake is van een rechtsgeldige toestemming van betrokkene om de nieuwsbrief te ontvangen, indien is voldaan aan een aantal vereisten. Hieronder geef ik een kort (niet uitputtend) overzicht van de belangrijkste vereisten: Vermeld de identiteit en contactgegevens afzender:Uit het verzoek om toestemming moet duidelijk blijken namens wie de nieuwsbrieven…

Interview en column bij Zuidweg & Partners

Interview en column bij Zuidweg & Partners

Interview mr. A.C. van Engel bij New Business Radio Op uitnodiging van Zuidweg & Partners, schuldhulpverlening voor Ondernemend Nederland, was ik op maandag 19 maart 2018 te gast bij New Business Radio in Hilversum. Ik werd geinterviewd door Jacqueline Zuidweg , directeur van Zuidweg & Partners, over mijn rol als advocaat en mediator in franchisezaken.  Luister hier naar het interview. https://www.zuidweg-partners.nl/2018/05/24/adeny-van-engel-2/    Column mr A.C. van Engel in de nieuwsbrief van Zuidweg & Partners over mediation in franchisezaken. Klik op bijgaande link voor de…

Hoe gaat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) handhaven na 25 mei 2018?

Hoe gaat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) handhaven na 25 mei 2018?

Er heerst nogal wat onduidelijkheid bij ondernemers over de vraag hoe de AP na 25 mei 2018  zal toezien op de handhaving van de AVG. De AP heeft onlangs meegedeeld dat de nadruk vooral zal liggen op 3 pijlers. Hieronder volgen deze: Alle klachten die worden ingediend door betrokkenen of organisaties zullen inhoudelijk worden behandeld. De klachten kunnen over van alles gaan en kunnen zowel grote als kleine ondernemingen betreffen, maar ook verenigingen of overheden. Controle op het interne toezicht van bedrijven. Oftewel voldoet een bedrijf aan de verplichtingen op grond van de AVG. Hie…

Checklist AVG voor franchiseorganisaties

Checklist AVG voor franchiseorganisaties

Is uw (franchise)organisatie al klaar voor de Algemene verordening gegevensbescherming? Is uw (franchise)organisatie klaar voor de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of weet u niet waar u moet beginnen? Ik heb voor u een aantal verplichtingen uit de AVG op een rij gezet. Onderstaande checklist kunt u gebruiken bij de voorbereiding op de invoering van de AVG. Check Heeft u een Privacy beleid ingesteld? Privacy beleid is een van de belangrijkste instrumenten om ervoor te zorgen dat u als organisatie aan de privacy wet- en regelgeving voldoet. In het Privacy beleid legt u vast…