• darkblurbg
  • darkblurbg

 

Op deze nieuwspagina kunt u al mijn laatste nieuwsberichten bekijken.

Ongewenste omgangsvorm? ja of nee wat zijn de gevolgen?

Ongewenste omgangsvorm? ja of nee wat zijn de gevolgen?

Pas toen ik deze vraag kreeg van een ondernemer realiseerde ik mij dat niet iedereen precies weet wat ongewenste omgangsvormen zijn en wat dit doet met zowel het slachtoffer als de organisatie. Tijd dus om dit onder de aandacht te brengen. Wat zijn ongewenste omgangsvormen?Ongewenste omgangsvormen komen overal voor maar wat wordt er precies met ongewenste omgangsvormen bedoeld? Wat is het? Er zijn vier vormen van ongewenste omgangsvormen: (Seksuele) intimidatie Pesten en treiteren (Verbale) Agressie en geweld Discriminatie De diverse wetten geven van deze omgangsvormen een definitie…

De (externe)Vertrouwenspersoon, wat heb ik eraan?

De (externe)Vertrouwenspersoon, wat heb ik eraan?

De (externe) Vertrouwenspersoon De Vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor voor alle medewerkers die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen en/of integriteit vraagstukken, geeft voorlichting over en inspireert de organisatie over deze onderwerpen en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies over ongewenste omgangsvormen en integriteitsvraagstukken. Wat heeft u als werkgever aan een Vertrouwenspersoon? Een Vertrouwenspersoon kan in een vroeg stadium problemen wegnemen en/of voorkomen. Dit is nuttig voor uw medewerkers en ook voor u als werkgever. Het voorkomen en beperken van psychosoc…

Interculturele mediation. Deel 1: wat is interculturele mediation?

Interculturele mediation. Deel 1: wat is interculturele mediation?

In deze serie van blogs zal ik inzoomen op interculturele mediation. In dit eerste deel staat de volgende vraag centraal: wat is interculturele mediation? Bij de overheid en het bedrijfsleven is er steeds meer oog voor diversiteit en inclusiviteit. Diversiteit omvat meer dan etniciteit of afkomst. Het gaat ook om leeftijd (generatie), gender, welke (hiërarchische) positie iemand inneemt in de organisatie en van welke subcultuur iemand wel of niet deel uitmaakt. Die mix van achtergronden komt samen op de werkvloer. Inclusiviteit gaat over de vraag hoe men binnen de organisatie omgaat met die m…

Interculturele mediation: zo krijgt u de kerk weer in het midden.

Interculturele mediation: zo krijgt u de kerk weer in het midden.

Diversiteit en inclusie Steeds meer organisaties zijn gericht op het bereiken van diversiteit en inclusie. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven en organisaties beter presteren als zij mensen in dienst hebben met verschillende culturele en etnische achtergronden. Diversiteit gaat over de mix van achtergronden. Inclusie gaat over hoe men binnen de organisatie omgaat met die mix van achtergronden: wie mag meepraten en meebeslissen over hoe wordt omgegaan met zeggenschap, grenzen, verschillen en overeenkomsten op de werkvloer? Diversiteit en inclusie zijn met elkaar verbonden. Als een organisatie…

Deel 2. Heeft u een arbeidsrechtelijk conflict? Zo kan mediation uw conflict ombuigen naar een kans.

Deel 2. Heeft u een arbeidsrechtelijk conflict? Zo kan mediation uw conflict ombuigen naar een kans.

In een vorige blog, dat hier is terug te lezen https://vanengellegal.nl/blogs/van-conflict-naar-kans/ heb ik aangegeven op welke wijze mediation succesvol kan worden ingezet door een franchisegever en franchisenemer als zij een zakelijk conflict hebben. Mediation kan uiteraard ook een werkgever en een werknemer helpen om strijd te voorkomen of om een geschil op te lossen. Bent u een werkgever of een werknemer en heeft u een arbeidsrechtelijk conflict? In deze blog zal ik aangeven hoe mediation uw conflict kan ombuigen naar een kans om voor u een optimaal resultaat te bereiken. Als een werkge…

Van conflict naar kans

Van conflict naar kans

Heeft u een zakelijk conflict? Zo kan mediation uw conflict ombuigen naar een kans. Heeft u een zakelijk conflict? Het is dan mogelijk om u in te graven in een juridische procedure. Een juridische procedure is echter tijdrovend, kostbaar en u bent voor de uitkomst ervan afhankelijk van het oordeel van de rechter. In veel gevallen biedt mediation een goede oplossing voor het conflict. In deze blog zal ik aangeven hoe mediation uw conflict kan ombuigen naar een kans om voor u een optimaal resultaat te bereiken. Ik zie regelmatig in mijn franchisepraktijk dat een franchisegever en franchiseneme…

Van procedure naar schikking

Van procedure naar schikking

Het komt in mijn franchisepraktijk regelmatig voor dat partijen een schikking treffen. Zo’n schikking kan in een vroeg stadium plaatsvinden, bijvoorbeeld als partijen nog maar net bijstand hebben gezocht. Ook in een later stadium, als de gerechtelijke procedure al is ingezet, kunnen partijen nog schikken. In een recente zaak waarbij ik als advocaat een franchisegever bijstond, hebben partijen na een zitting bij de rechter een mooie schikking getroffen, terwijl daarvoor eerder geen ruimte leek te zijn. Hoe komt zo’n schikking tijdens een gerechtelijke procedure tot stand? In sommige kwesties i…

U wilt een franchiseformule starten? Zo kan ik u helpen.

U wilt een franchiseformule starten? Zo kan ik u helpen.

Heeft u een succesvol concept en denkt u erover om een eigen franchiseformule te beginnen? Bij het opzetten van een franchiseformule komt het nodige kijken. In deze blog zal ik aangeven wat daarbij komt kijken en hoe ik u kan helpen om een succesvolle franchiseformule te realiseren. Er zijn verschillende fases te onderscheiden in de route naar een volwaardige franchiseformule. Allereerst moet het franchiseconcept handen en voeten krijgen. Samen gaan wij een aantal vragen onderzoeken. Wat is de missie van de franchiseformule? Wat zijn de kenmerken van de franchiseformule? Welk type franchisen…

Het afhechten van de open einden in de franchisewet middels mediation

Het afhechten van de open einden in de franchisewet middels mediation

In een eerder blog heb ik het er al over gehad: de franchisewet nodigt uit tot mediation [1] .In mijn praktijk merk ik dat diverse open einden in de franchisewet zorgen voor discussie tussen franchisegevers en franchisenemers, zoals bijvoorbeeld bij de bepalingen betreffende goodwill en instemmingsrecht. Dat is, op zijn zachtst gezegd, jammer. Op die manier kan er een verwijdering tussen franchisegevers en franchisenemers, in eerdere gevallen nog beginnen de samenwerking is begonnen. Terwijl het voor een goede samenwerking tussen franchisegever en franchisenemer nu juist belangrijk is dat part…

Franchisenemer doet tevergeefs een beroep op coronakorting

Franchisenemer doet tevergeefs een beroep op coronakorting

Onlangs heeft de rechter zich in een procedure waarbij ik optrad als advocaat voor de franchisegever uitgelaten over onder meer een beroep van de franchisenemer op “coronakorting”. De franchisenemer stelde zich daarbij op het standpunt dat de overheidsmaatregelen als gevolg van Covid ertoe dienden te leiden dat de franchisenemer een korting op de franchisefee zou krijgen. Daarmee was mijn cliënte, de franchisegever, het oneens. Wat was er aan de hand? De franchisenemer was een toeleverancier aan horecazaken en keukens van zorginstellingen. De franchisenemer stelde in de gerechtelijke procedu…

Vroegtijdig mediation inzetten, waarom is dat slim?

Vroegtijdig mediation inzetten, waarom is dat slim?

Als mediator ervaar ik in de beroepspraktijk dat partijen vaak te lang wachten voordat zij zich wenden tot een mediator. Zij zien mediation als een soort “laatste redmiddel”. Dat is zonde, want mediation is juist bedoeld om tijdig tot een andere invulling van de franchiserelatie of arbeidsrelatie te komen. In deze blog geef ik vijf redenen waarom het slim is om mediation vroegtijdig, dat wil zeggen vóórdat er sprake is van een conflict, in te zetten.      Een conflict voorkomen Vroegtijdige mediation voorkomt dat een gewijzigde of lastige situatie leidt tot een conflict. In de loop der…

Wat zijn de voordelen van franchise mediation voor franchisegevers?

Wat zijn de voordelen van franchise mediation voor franchisegevers?

Als een franchisegever een geschil heeft met een franchisenemer, dan heeft een franchisegever twee reële mogelijkheden. Enerzijds kan de franchisegever ervoor kiezen om een gerechtelijke procedure te starten. Anderzijds kan de franchisegever ervoor kiezen om zich, in overleg met de franchisenemer, te wenden tot een mediator gespecialiseerd in franchiserecht. Wat zijn de voordelen van franchise mediation voor franchisegevers ten opzichte van een gerechtelijke procedure? Vertrouwelijkheid In geval van mediation worden de gesprekken onder leiding van een onafhankelijke en onpartijdige mediator…

De nieuwe franchisewet: aanzet tot franchise mediation?

De nieuwe franchisewet: aanzet tot franchise mediation?

In mijn visie geeft de nieuwe Franchisewet aanzet tot franchise mediation. Ik zal in deze blog uitleggen waarom franchise mediation naadloos aansluit bij de bedoelingen van de wetgever bij de nieuwe Franchisewet. Inmiddels zal het iedere franchisegever en franchisenemer bekend zijn dat per 1 januari 2021 de nieuwe Franchisewet in werking is getreden. Eén van de belangrijke pijlers van de nieuwe franchisewet is het overleg tussen franchisegevers en franchisenemers. Franchisegevers dienen te overleggen met franchisenemers over bijvoorbeeld voorgenomen wijzigingen in de franchiseformule en over…

Waarom een mediator gespecialiseerd in franchiserecht inschakelen?

Waarom een mediator gespecialiseerd in franchiserecht inschakelen?

Het is een veelvoorkomend fenomeen: spanningen in de franchiserelatie tussen franchisegever en franchisenemer. Bijvoorbeeld omdat de franchisegever zich geconfronteerd ziet met een franchisenemer die de verplichtingen uit hoofde van de franchiseovereenkomst niet nakomt. Of een franchisenemer die een onbalans tussen de verplichtingen in de franchiseovereenkomst ervaart. Gelukkig weten al veel franchisegevers en franchisenemers de weg naar een mediator te vinden om hun onderlinge problemen op te lossen. Een adequaat mediationtraject kan namelijk een gerechtelijke procedure voorkomen en is doorg…

Franchisenemersverenigingen en de WBTR

Franchisenemersverenigingen en de WBTR

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) treedt op 1 juli 2021 in werking. Vanaf dan sluiten de regels voor toezicht en bestuur aan op die van de besloten vennootschap (bv) en de naamloze vennootschap (nv). Dit heeft grote gevolgen voor de franchisenemersverenigingen omdat na 1 juli 2021 sprake is van hoofdelijke persoonlijke aansprakelijkheid als er wat misgaat. Vrijwillig besturen brengt vanaf 1 juli 2021 dus een hoger risico met zich mee. Voor wie is de WBTR relevant? Alle bestuursleden van verenigingen en stichtingen. Vrijwilligers en betaalde bestuurders. Grote en kleine ver…

Specialisatie Arbeidsmediation

Specialisatie Arbeidsmediation

Op 1 december jl. heb ik mijn certificaat Specialisatieopleiding Arbeidsmediation behaald, waardoor ik naast zakelijke mediation tevens gespecialiseerd ben in arbeidsmediation. Zit je gevangen in een conflict en wil je weten of mediation iets voor jou is, neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik help je graag.

Rechter anticipeert op Franchisewet

Rechter anticipeert op Franchisewet

Franchisewet 1 januari2021 Dat de Franchisewet ingaat op 1 januari 2021 is opgenomen bij zowel de franchisegevers als de franchisenemers bekend en vele franchisegevers zijn dan ook bezig om hun franchiseovereenkomsten in te brengen met de verplichtingen die aangeien uit deze wet. Wat echter nog niet iedereen weet is dat de rechters nu al in hun vonnissen anticiperen op de Franchisewet. Dat kan voor een franchisegever een vervelende verrassing zijn. In uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 2 oktober 2020, ECLI: NL: RBAMS: 2020: 4799, was dit het geval. FranchiseovereenkomstIn deze kwestie w…

Franchisenemers en de verplichte gezondheidscheck.

Franchisenemers en de verplichte gezondheidscheck.

Een van de regels tijdens de coronacrisis is dat ondernemers met een contactberoep of in de horeca, een gezondheidscheck doen bij hun klanten. Deze regel wordt over het algemeen goed nageleefd door de ondernemers en hun personeel. Maar wat mag je doen met die informatie van de klant op grond van de AVG? Je mag de klanten wel naar hun gezondheid vragen maar je mag de antwoorden niet registreren c.q. verwerken. Dit mag ook niet bij online reserveringen door de klant. Door registratie van de antwoorden wordt de AVG van toepassing en op grond van de AVG mag je geen medische gegevens verwerken. K…

Wet Franchise op 01-01-2021!

Wet Franchise op 01-01-2021!

De Eerste Kamer heeft op 30 juni jl. de Wet Franchise aangenomen.  Per 1 januari 2021 gaat de Wet Franchise in. Dit betekent dat per die datum alle franchiseovereenkomsten moeten voldoen aan de Wet Franchise. Zowel de bestaande overeenkomsten als de nieuwe.

Mediation, juist nu!

Mediation, juist nu!

Mediation is juist nu in deze tijd van crisis van belang. Waarom? De mensen zijn bang. Bang om hun baan te verliezen, bang om in een faillissement terecht te komen en bang omdat ze niet weten wat de toekomst hun brengt. Deze angst zet (samenwerkings)relaties onder enorme druk. Dit kan leiden tot geschillen tussen personen. Een goed gesprek met een mediator kan de lucht klaren zodat partijen daarna weer verder kunnen, alleen of met elkaar. Juist nu in angstige tijden is het raadzamer om te kiezen voor mediation in plaats van een gerechtelijke procedure. Mediation is niet alleen sneller dan ee…

Franchisenemers pizzaketen vallen onder het bedrijfstakpensioenfonds detailhandel

Franchisenemers pizzaketen vallen onder het bedrijfstakpensioenfonds detailhandel

Op 27-11-2019 heeft Rechtbank Midden-Nederland een interessante uitspraak gedaan. De vraag die de rechtbank moest beantwoorden was of de franchisenemers van een pizzaketen onder de verplichtstelling van het bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel (Bpf Detailhandel) vallen. Het geschil tussen partijen spitst zich toe op de vraag of een pizza een “waar” is als bedoeld in het verplichtstellingsbesluit en of er sprake is van de koop en verkoop van dezelfde waren. Beide vragen zijn door de rechtbank bevestigend beantwoord. Aan de omschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophande…

MfN-registratie binnen!

MfN-registratie binnen!

Vanaf begin december ben ik officieel MfN-registermediator en dus ingeschreven in het MfN-register. Heel trots!! Naast mijn praktijk als franchiseadvocaat zal ik mij als mediator specialiseren in zakelijke geschillen met focus op franchiserelaties. Meer weten? Stuur mij een berichtje.

Hoe zit het met jouw Algemene Voorwaarden?

Hoe zit het met jouw Algemene Voorwaarden?

Kleine lettertjes: zowel consumenten als ondernemers hebben er een hekel aan, vooral als het er veel zijn. Gelukkig zijn er juristen die hun beroep hebben gemaakt van het schrijven, lezen en bewaken van die belangrijke kleine lettertjes. Een mooi voorbeeld voor ondernemers is de zogenaamde Algemene Voorwaarden. We noemen ze ‘Algemeen’ omdat ze voor jouw bedrijf eigenlijk voor elke overeenkomst gelden. Hierover ga je niet meer onderhandelen.

7 praktische Tips voor het opstellen van Algemene Voorwaarden

7 praktische Tips voor het opstellen van Algemene Voorwaarden

Je bent als ondernemer niet verplicht om voor je bedrijf Algemene Voorwaarden of Leveringsvoorwaarden te hanteren. Maar goed opgestelde voorwaarden kunnen veel problemen voorkomen bij conflicten met leveranciers en klanten. Ik geef hierbij 7  tips voor het opstellen van Algemene Voorwaarden die ervoor zorgen dat de Algemene Voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Zorg dat de Algemene Voorwaarden deel uitmaken van het aanbod en dat deze op dat moment al door de andere partij worden geaccepteerd. Zorg dat de andere partij door ondertekening van een overeenkomst of op een andere…

Ik ben advocaat en mediator én docent op de juridische faculteit aan de Erasmus School of Law

Ik ben advocaat en mediator én docent op de juridische faculteit aan de Erasmus School of Law

Ik ben advocaat en mediator, maar daarnaast ook…. …. docent (tutor/begeleider) op de juridische faculteit aan de Erasmus School of Law in Rotterdam. Vandaag start ik voor enkele uren per week om bachelor studenten te begeleiden in werkcolleges. Ik word enorm geïnspireerd door de omgeving ‘an sich’ maar vooral ook door de jonge mensen die de colleges volgen. Wat is er mooier om mijn kennis als advocaat en mediator over te dragen aan deze jonge mensen die een mooie toekomst tegemoet gaan in de juridische sector. Dit alleen al geeft me enorm veel energie. Misschien ook leuk om te vertellen: ik…

Voorkom datalekken in jouw franchiseorganisatie!

Voorkom datalekken in jouw franchiseorganisatie!

British Airways hangt een boete van € 205 miljoen euro boven het hoofd, vanwege een datalek van klantgegevens. Wat kan je als franchiseondernemer doen om een datalek en daarmee een forse boete te voorkomen? Hieronder geef ik enkele tips die gebaseerd zijn op de meest voorkomende datalekmeldingen die de AP het afgelopen jaar heeft ontvangen. Stel de BCC in als standaardoptie in uw e-mailprogramma.Hiermee verklein je de kans op een datalek doordat je per ongeluk de e-mailadressen van een groepsmail zichtbaar maakt voor iedereen.  Maak iedereen binnen je organisatie bewust. Onder meer van he…

Cameratoezicht in sportclubs, winkels en horeca

Cameratoezicht in sportclubs, winkels en horeca

Ondernemers kiezen er steeds vaker voor om hun eigendommen, zichzelf, hun personeel en klanten te beveiligen met cameratoezicht. Meestal hebben zij hiervoor een gerechtvaardigd belang zoals het tegengaan van diefstal en het beschermen van zichzelf hun werknemers en klanten.

Belastingdienst verwerkt BTW-nummer van zzp’ers in strijd met AVG

Belastingdienst verwerkt BTW-nummer van zzp’ers in strijd met AVG

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de minister van Financiën een verbod opgelegd waardoor de Belastingdienst vanaf 1 januari 2020 niet langer het Burgerservicenummer (bsn) mag gebruiken in het btw-identificatienummer van zzp’ers. De minister van Financiën is verantwoordelijk voor de verwerking van het btw-identificatienummer door de Belastingdienst. Het verwerkingsverbod gaat per 1 januari 2020 in.

"de franchise advocaat" de best beluisterde podcast

"de franchise advocaat" de best beluisterde podcast

In maart 2018 was ik te gast bij Jacqueline Zuidweg van Zuidweg & Partners Schuldhulp voor ondernemend Nederland om te spreken over het onderwerp "de franchise advocaat". Zuidweg & Partners heeft de afgelopen twee jaar maar liefst 50 podcasts gedeeld. Hiervan heeft zij een top-5 opgesteld van de best beluisterde onderwerpen. De podcast van mij werd het best beluisterd en staat in de top-5 op nummer 1. Hieronder kan je podcast nog een keer beluisteren.

Digitale nieuwsbrieven? Voorkom een boete.

Digitale nieuwsbrieven? Voorkom een boete.

VERSTUURT U DIGITALE NIEUWSBRIEVEN? ZORG DAN VOOR RECHTSGELDIGE TOESTEMMING VAN BETROKKENE EN VOORKOM EEN BOETE. Met de invoering van de AVG zijn de regels voor het versturen van digitale nieuwsbrieven aangescherpt. In de AVG is bepaald dat er sprake is van een rechtsgeldige toestemming van betrokkene om de nieuwsbrief te ontvangen, indien is voldaan aan een aantal vereisten. Hieronder geef ik een kort (niet uitputtend) overzicht van de belangrijkste vereisten: Vermeld de identiteit en contactgegevens afzender:Uit het verzoek om toestemming moet duidelijk blijken namens wie de nieuwsbrieven…

Interview en column bij Zuidweg & Partners

Interview en column bij Zuidweg & Partners

Interview mr. A.C. van Engel bij New Business Radio Op uitnodiging van Zuidweg & Partners, schuldhulpverlening voor Ondernemend Nederland, was ik op maandag 19 maart 2018 te gast bij New Business Radio in Hilversum. Ik werd geinterviewd door Jacqueline Zuidweg , directeur van Zuidweg & Partners, over mijn rol als advocaat en mediator in franchisezaken.  Luister hier naar het interview. https://www.zuidweg-partners.nl/2018/05/24/adeny-van-engel-2/    Column mr A.C. van Engel in de nieuwsbrief van Zuidweg & Partners over mediation in franchisezaken. Klik op bijgaande link voor de…

Hoe gaat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) handhaven na 25 mei 2018?

Hoe gaat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) handhaven na 25 mei 2018?

Er heerst nogal wat onduidelijkheid bij ondernemers over de vraag hoe de AP na 25 mei 2018  zal toezien op de handhaving van de AVG. De AP heeft onlangs meegedeeld dat de nadruk vooral zal liggen op 3 pijlers. Hieronder volgen deze: Alle klachten die worden ingediend door betrokkenen of organisaties zullen inhoudelijk worden behandeld. De klachten kunnen over van alles gaan en kunnen zowel grote als kleine ondernemingen betreffen, maar ook verenigingen of overheden. Controle op het interne toezicht van bedrijven. Oftewel voldoet een bedrijf aan de verplichtingen op grond van de AVG. Hie…

Checklist AVG voor franchiseorganisaties

Checklist AVG voor franchiseorganisaties

Is uw (franchise)organisatie al klaar voor de Algemene verordening gegevensbescherming? Is uw (franchise)organisatie klaar voor de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of weet u niet waar u moet beginnen? Ik heb voor u een aantal verplichtingen uit de AVG op een rij gezet. Onderstaande checklist kunt u gebruiken bij de voorbereiding op de invoering van de AVG. Check Heeft u een Privacy beleid ingesteld? Privacy beleid is een van de belangrijkste instrumenten om ervoor te zorgen dat u als organisatie aan de privacy wet- en regelgeving voldoet. In het Privacy beleid legt u vast…