Vijf concrete aanbevelingen van de AP voor registers van verwerkingen.

Gepubliceerd op: 06-01-2019

De kwaliteit van het register van verwerkingen is voor de AP een goede indicatie van hoe een organisatie omgaat met de persoonsgegevens die zij verwerkt. Voldoet dat register? Dan geeft dat een indruk hoe een organisatie de nieuwe Europese privacyregels naleeft.

De kwaliteit van het register van verwerkingen is voor de AP een goede indicatie van hoe een organisatie omgaat met de persoonsgegevens die zij verwerkt. Voldoet dat register? Dan geeft dat een indruk hoe een organisatie de nieuwe Europese privacyregels naleeft.’

Vijf concrete aanbevelingen

Op basis van diverse onderzoeken naar de registers van verwerkingen komt de AP met vijf concrete aanbevelingen:

  1. Benoem hoe lang en met welk doel je persoonsgegevens wil bewaren. Onder de Europese privacywetgeving is het niet toegestaan persoonsgegevens langer te bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarmee ze verzameld zijn. Ook moeten organisaties kunnen motiveren waarom ze deze gegevens verzamelen.
  2. Neem de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke op in het register.
  3. Zorg voor een overzichtelijk bestand van alle verwerkingen van persoonsgegevens waarin gebruikers eenvoudig kunnen navigeren.
  4. Geef duidelijk aan op welke locatie of in welk bestand persoonsgegevens bewaard worden en neem deze locaties of bestanden op in het register. Deze informatie is relevant als mensen een verzoek om inzage of verwijdering indienen. 
  5. Maak duidelijk welk doel bij welke verwerking hoort. Alleen een opsomming van de verwerkingen per afdeling in combinatie met een opsomming van de diverse doeleinden van de verwerkingen is niet voldoende.

 

Heeft u vragen over het register van verwerkingen of hulp nodig bij de implementatie van de AVG? Neem dan contact op met Van Engel Legal. info@vanengellegal.nl