• darkblurbg
  • darkblurbg

Advocatuur 

VAN ENGEL LEGAL adviseert kleine kleine als middelgrote (franchise) ondernemers. Bent u franchisenemer of franchisenemer en zoekt u een sparringpartner die weet wat er speelt in samenwerkingsrelaties? Dan bent u bij VAN ENGEL LEGAL aan het juiste adres.

VAN ENGEL LEGAL staat zowel franchisegevers als franchisenemers bij. Startende franchisegevers staat zij onder meer bij het opzetten van de franchiseorganisatie en opstellen van diverse contracten. Franchisenemers ondersteunt zij bij de uitleg van de diverse bepalingen in de franchiseovereenkomst en de huurovereenkomst. 

VAN ENGEL LEGAL werkt samen met andere specialisten zoals: advocaten, fiscalisten, consultants, schuldhulpverleners en coaches. Wij zorgen ervoor dat uw belangen worden gediend en voorzien u altijd van advies op maat.

Bij VAN ENGEL LEGAL profiteert u van de lage kosten van een klein kantoor, met de kennis van een grote speler. Een intakegesprek bij VAN ENGEL LEGAL is altijd gratis en vrijblijvend. In het intakegesprek maken wij kennis met elkaar en kunt u uw vraag voorleggen. Pas als wij besluiten met elkaar verder te gaan, maken wij een prijsafspraak.

VAN ENGEL LEGAL werkt op basis van een uurtarief maar desgewenst zijn vaste prijsafspraken ook mogelijk. 

Mediation

Zakelijke mediation, Arbeidsmediation, Interculturele mediation

Adeny van Engel is MfN-registermediator en staat dus voor kwaliteit!

MfN-registermediators zijn gekwalificeerde mediators die voldoen aan registratie- en kwaliteitseisen, werken onder een klacht en tuchtrecht. Als gediplomeerd MfN-mediator ben ik graag van dienst bij het oplossen van uw (zakelijke) geschil.

Waarom mediation?

Waarom zou u kiezen voor mediation in plaats van een juridische procedure? Bij een procedure neemt de rechter beslissingen voor u, waarbij er een winnaar en een verliezer wordt aangewezen. Bij bemiddeling hebben partijen zelf de regie en de oplossing in de hand. Bemiddeling is bovendien -in tegenstelling tot een gerechtelijke procedure- goedkoop, snel, praktisch en laagdrempelig.

In het intakegesprek maken wij kennis met elkaar en verkennen wij de mogelijkheden om samen te werken. Dit gesprek is geheel gratis en vrijblijvend. Na het intakegesprek uiteen wij of wij verder gaan met het traject. 

Ik ben tevens als vrijwilligster actief als Buurtbemiddelaar in Rotterdam, waarbij ik buren verbind van conflict naar een blijvende oplossing.

Zakelijke mediation

Alle aspecten die u als ondernemer of bedrijf tegenkomt, leiden mogelijk tot een conflict. Een zakelijke mediator kent de problematiek en kan daarom gericht helpen om het conflict op te lossen met behoud van de relatie.

Arbeidsmediation

Ik ben tevens als gespecialiseerd mediator in arbeidsgeschillen, ondernemingsgeschillen, conflicten tussen werknemers en overige geschillen. Vanzelfsprekend ben ik in het bezit van het certificaat Specialisatieopleiding Arbeidsmediation.

Interculturele mediation

Wat is interculturele mediation en wanneer heb je een interculturele mediator nodig?

Culturele verschillen kunnen misverstanden geven in de communicatie. Een mediator heeft steeds vaker te maken met conflicten waaraan cultuurverschillen ten grondslag liggen, ongeacht of het gaat om zakelijke geschillen, arbeidsgeschillen of echtscheidingen.

De maatschappij wordt steeds diverser en dit brengt ook mee dat er verschillen zijn in taalgebruik en gewoontes. Dit kan snel leiden tot misverstanden en grote conflicten. In sommige culturen kan bijvoorbeeld een echtscheiding, een ontslag of zelfs een faillissement leiden tot gezichtsverlies. Diegene is er dan alles aan gelegen om dat te voorkomen ook al is dat tegen beter weten in. Ook de non-verbale communicatie kan tot een conflict leiden. In elke cultuur hecht men andere waarden aan een bepaalde gezichtsuitdrukking.

Elk gedrag dat cultuurbepaald is, kan leiden tot een conflict. Om het conflict te kunnen oplossen zullen deze belemmerende normen en waarden bespreekbaar gemaakt moeten worden. Hierin heeft een mediator die gespecialiseerd is in interculturele geschillen een meerwaarde bij het zoeken naar een blijvende oplossing voor partijen.

Als er vermoedens bestaan dat de oorzaak van een conflict is gelegen in culturele verschillen, is het zinvol om een interculturele mediator in te schakelen. De interculturele mediator herkent de basiswaarden van andere culturen. Deze basiswaarden en normen zijn bepalend voor het gedrag van iemand. Door deze waarden en normen te benoemen en bespreekbaar te maken kan je wederzijds begrip creëren. Zodra er begrip is voor elkaars handelen, ligt de blijvende oplossing voorhanden.

Waarom kiest u voor Van Engel legal?

Klanten waarderen Van Engel Legal zeer hoog.

 

Voor reviews verwijs ik u graag naar bijgaande link: https://trustoo.nl/pro/reviews/received-reviews

 

VertrouwenspersoonInformatie

Adeny van Engel is gecertificeerd Vertrouwenspersoon. Vanaf 1 januari 2024 kunt u Van Engel Legal ook inschakelen als (extern) Vertrouwenspersoon.
De Vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor voor alle medewerkers die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen en/of integriteit vraagstukken, geeft voorlichting over en inspireert de organisatie over deze onderwerpen en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies over ongewenste omgangsvormen en integriteitsvraagstukken.

 

U kunt Van Engel Legal als Vertrouwenspersoon binnen uw organisatie aanstellen. Wat kunt u verwachten? Een betrokken Vertrouwenspersoon die er is voor organisatie, directie/management en medewerkers met een pragmatisch en praktisch aanpak. In de rol van Vertrouwenspersoon brengt Van Engel Legal een jaren lange ervaring als advocaat en mediator mee.

 

De Vertrouwenspersoon rol wordt door Van Engel Legal aangeboden in een beschikbaarheid fee per jaar en een uurtarief bij behandeling van een melding, het verstrekken van informatie, het geven van advies, voorlichting en training.