PRIVACY STATEMENT & DISCLAIMER     

VAN ENGEL LEGAL

 

PRIVACY STATEMENT

Algemeen
Van Engel Legal respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld.

Persoonsgegevens
Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen.

Van Engel Legal maakt daarbij onderscheid tussen:

(1) persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt, en

(2) persoonsgegevens die – om technische redenen – automatisch aan ons worden doorgegeven.
Onder persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt zijn onder meer begrepen de (bedrijfs)naam, contactgegevens en andere gegevens die u aan ons heeft verstrekt. Daarnaast geldt dat bij het bezoeken van onze website automatisch enkele technische gegevens door uw apparatuur aan onze computers worden verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem en de gebruikte internet browser.

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die Van Engel Legal verwerkt, zullen uitsluitend worden gebruikt:

 om met u in contact te kunnen treden om de overeengekomen dienst te verrichten;

– om u te informeren over (nieuwe) onderwerpen of aanbiedingen Van Engel Legal;

– het analyseren en verbeteren van dienstverlening van Van Engel Legal;

– het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van Van Engel Legal;

 

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Van Engel Legal daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend.

Bewaartermijn

Van Engel Legal bewaart persoonsgegevens niet langetr dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld, dan wel op grond van de wet vereist is.

Gegevensoverdracht
Van Engel Legal verkoopt geen persoonsgegevens aan derden voor marketingdoeleinden. Van Engel Legal verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij sluiten verwerkersovereenkomsten met bedrijven die in onze opdracht gegevens verwerken, zoals de hosting van onze website en het boekhoudkantoor. Op deze manier zorgen wij ervoor dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Google Analytics & hyperlinks
Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Het plaatsen van cookies kunt u weigeren, door uw browser zo instellen dat u tijdens het volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Indien wij op onze website hyperlinks hebben opgenomen naar websites van derden en u maakt daarvan gebruik, wijzen wij u er op dat het privacy beleid van deze derde partijen, en niet dat van Van Engel Legal van toepassing is op de activiteiten die op u deze websites verricht en de informatie die u daar openbaar maakt.

Beveiliging persoonsgegevens
Van Engel Legalneemt passende maatregelen om deze gegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. De website en database zijn beveiligd en alleen medewerkers van Van Engel Legal en de derden met wie Van Engel Legal een verwerkersovereenkomst heeft, hebben toegang tot die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun werkzaamheden. Indien iemand toch de indruk heeft dat zijn of haar gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kan contact worden opgenomen met Van Engel Legal.

Wijzigingen
Van Engel Legal kan dit privacy statement van tijd tot tijd wijzigen door hier een update van deze versie te plaatsen.

Vragen en recht op inzage en correctie
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Engel Legal, of indien u inzage wenst in, dan wel wijziging wenst van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met Van Engel Legal via de e-mail info@vanengellegal.nl. Wij zullen binnen 30 dagen reageren op uw verzoek.

 

DISCLAIMER

Via onze website wordt algemene informatie verstrekt over Van Engel Legal en/of juridische of andere onderwerpen. De betreffende informatie wordt door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er is niet beoogd om juridisch advies te verlenen voor concrete situaties. Van Engel Legal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid en onvolledigheid van de aangeboden informatie.