Ongewenste omgangsvorm? ja of nee wat zijn de gevolgen?

Gepubliceerd op: 31-01-2024

Pas toen ik deze vraag kreeg van een ondernemer realiseerde ik mij dat niet iedereen precies weet wat ongewenste omgangsvormen zijn en wat dit doet met zowel het slachtoffer als de organisatie. Tijd dus om dit onder de aandacht te brengen.

Wat zijn ongewenste omgangsvormen?
Ongewenste omgangsvormen komen overal voor maar wat wordt er precies met ongewenste omgangsvormen bedoeld? Wat is het?

Er zijn vier vormen van ongewenste omgangsvormen:

  1. (Seksuele) intimidatie
  2. Pesten en treiteren
  3. (Verbale) Agressie en geweld
  4. Discriminatie

De diverse wetten geven van deze omgangsvormen een definitie maar ik wil hier voornamelijk volstaan met enkele voorbeelden.

(seksuele) Intimidatie? De definitie staat in de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Maar om het voor iedereen duidelijk te maken gebruik voorbeelden. voorbeelden van seksuele intimidatie zijn: vragen over het seksleven, schuine moppen, seksueel getinte berichten (sms/WhatsApp/e-mail), opdringerig gedrag, langdurig aanstaren/gluren, seksueel gerichte gebaren, promotie laten afhangen van seksuele handelingen, onnodig lijfelijk contact en aanranding. Het gaat dan om seksueel grensoverschrijdend gedrag dat zich in allerlei situaties kan voordoen en dat door de persoon aan wie het is gericht als intimideren of ongewenst wordt ervaren. 

Bij Pesten moet het gaan om structureel gedrag; de gedraging komt herhaaldelijk voor en het gaat met name om woorden, gebaren, handelingen of bedreigingen. Enkele voorbeelden van pesten zijn: grapjes ten koste van het slachtoffer, bespotten van het uiterlijk of gedrag, vervelende opmerkingen, openlijke terecht wijzigingen, sociaal isoleren, buitensluiten, negeren, verstoppen van eigendommen etc.

Voorbeelden van agressie en geweld zijn: uitschelden, zeer fel in discussie gaan, beledigen, duwen, spugen, dreigende houding aannemen, onder druk zetten/intimideren, irriteren, bedreigen en stalken.

Bij Discriminatie gaat het om elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur die ten doel heeft of als gevolg kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel gebied of op andere terreinen van het maatschappelijke leven wordt teniet gedaan of aangetast. Enkele voorbeelden van discriminatie zijn: discriminatie op grond van godsdienst, ras, geslacht, handicap, seksuele geaardheid, afkomst, huidskleur etc.

Wat doen ongewenste omgangsvormen met een slachtoffer en een organisatie?
Slachtoffers slapen slecht, maken zich zorgen, verliezen plezier in hun werk, presteren slechter, nemen minder initiatief, kunnen zich minder goed concentreren, zijn angstig of agressief en ervaren stress en spanningsklachten. Gevolg hiervan is dat slachtoffers psychische en/of fysieke klachten krijgen en zich vaker ziek zullen melden. Dit is voor een organisatie niet wenselijk en zal afbreuk doen aan de prestaties van de organisatie. Met de inzet van een toegankelijke (externe) Vertrouwenspersoon kan dit worden voorkomen. 

Ongewenste omgangsvormen zijn voor een organisatie op zichzelf ook niet wenselijk. Door ongewenste omgangsvormen neemt de arbeidstevredenheid binnen een organisatie als geheel af en leidt tot onzeker gedrag en afname van betrokkenheid. Ook kan het tot een toename van arbeidsongevallen leiden. De (externe) Vertrouwenspersoon kan ingezet worden om deze onwenselijke gevolgen voor een organisatie te verminderen

Het aanstellen van een Vertrouwenspersoon is doeltreffend en laagdrempelig voor medewerkers binnen een organisatie om hun problemen/klachten te bespreken met een neutrale, onafhankelijke derde/buitenstaander die de persoon in kwestie kan informeren over de mogelijkheden om iets met het probleem/de klacht te doen binnen het beleid van de organisatie.

De (externe) vertrouwenspersoon biedt medewerkers/melders van ongewenste omgangsvormen de mogelijkheid om:

  • In vertrouwen
  • In een veilige omgeving
  • Zijn/haar verhaal te doen

Wat levert dit op? Minder verzuim en (vroegtijdige) de-escalatie van ongewenste situaties en ook een grotere kans op een (informele) oplossing. De inzet van een Vertrouwenspersoon bevordert een goed werkklimaat en daarmee een succesvollere organisatie met een hoger rendement van medewerkers en organisatie.

U kunt Van Engel Legal/Adeny van Engel als Vertrouwenspersoon binnen uw organisatie aanstellen. Wat kunt u verwachten? Een gecertificeerde en betrokken Vertrouwenspersoon die er is voor organisatie, directie/management en medewerkers met een praktische aanpak. In de rol van Vertrouwenspersoon brengt Adeny van Engel een jaren lange ervaring als advocaat en mediator mee.

Adeny van Engel is tevens als partner aangesloten bij het platform voor externe Vertrouwenspersonen Partners in Vertrouwen. 

Wilt u vrijblijvend kennismaken? Neem contact op via mijn website www.vanengellegal.nl