Wat zijn de voordelen van franchise mediation voor franchisegevers?

Gepubliceerd op: 20-09-2021

Als een franchisegever een geschil heeft met een franchisenemer, dan heeft een franchisegever twee reële mogelijkheden. Enerzijds kan de franchisegever ervoor kiezen om een gerechtelijke procedure te starten. Anderzijds kan de franchisegever ervoor kiezen om zich, in overleg met de franchisenemer, te wenden tot een mediator gespecialiseerd in franchiserecht. Wat zijn de voordelen van franchise mediation voor franchisegevers ten opzichte van een gerechtelijke procedure?

Vertrouwelijkheid

In geval van mediation worden de gesprekken onder leiding van een onafhankelijke en onpartijdige mediator in vertrouwelijkheid gevoerd. Zowel de franchisegever als de franchisenemer ondertekenen daartoe voorafgaand aan de mediation een geheimhoudingsovereenkomst. De ervaring leert dat partijen in een vertrouwelijke setting eerder (weer) tot elkaar komen dan wanneer één van hen ervoor kiest om te procederen. Bovendien is een zitting in een gerechtelijke procedure openbaar. Dat wil zeggen dat belangstellenden, waaronder eventueel de pers, bij de zitting aanwezig mogen zijn. Bij mediation weet men op voorhand met wie men om de tafel zit.

Geen imagoschade

De uitkomst van de mediation is eveneens vertrouwelijk. Dit in tegenstelling tot een vonnis in een gerechtelijke procedure. Een vonnis is openbaar en kan volgens de daarvoor geldende richtlijnen op de website van de rechtspraak worden gepubliceerd. Namen van personen worden daarbij weggehaald, maar de naam van bijvoorbeeld een besloten vennootschap zoals die van de franchisegever blijft in het vonnis staan. Dit kan leiden tot imagoschade voor de franchisegever.

Snel duidelijkheid

Verder geldt dat een mediationprocedure een kortere doorlooptijd heeft dan een gerechtelijke procedure. Een franchisegever zal na een paar mediation gesprekken duidelijkheid hebben. Een gerechtelijke procedure duurt langer. Een bodemprocedure kan circa een jaar in beslag nemen. Na een vonnis is er ook niet direct duidelijkheid, omdat er de mogelijkheid van hoger beroep bestaat.

Goedkoper

Een mediationtraject is goedkoper dan een gerechtelijke procedure. Er hoeft geen griffiegeld te worden betaald en geen deurwaarderskosten. En natuurlijk werkt ook de snelle doorlooptijd kostenbesparend. In veel gevallen is het mogelijk om vooraf een vaste prijs af te spreken voor een mediationtraject. Zo weet een franchisegever op voorhand met welke kosten er rekening moet worden gehouden.

Win-win

Mediation leidt vaak tot een win-win situatie, doordat franchisegever en franchisenemer in overleg tot een oplossing komen van hun geschil. Franchisegever en franchisenemer hebben daardoor de oplossing zelf in handen. In een gerechtelijke procedure leggen partijen hun geschil voor aan de rechter. Uiteindelijk hakt de rechter de knoop door.

Ik ben als MfN-geregistreerd mediator onder meer gespecialiseerd in franchiserecht. Ik zet mij als onafhankelijk, onpartijdig en neutrale mediator ervoor in dat franchisegevers en franchisenemers vlot tot een oplossing van hun geschil komen, zodat zij zich weer kunnen bezighouden met datgene wat zij het liefste doen, namelijk ondernemen. 

Bent u als franchisegever benieuwd of mediation een oplossing zou kunnen bieden voor een geschil met één van uw franchisenemers? Neem voor advies vrijblijvend contact met mij op.

Adeny van Engel

Van Engel Legal

Als mediator gespecialiseerd in:

Zakelijke geschillen

Arbeidsgeschillen

Culturele geschillen