7 praktische Tips voor het opstellen van Algemene Voorwaarden

Gepubliceerd op: 18-09-2019

Je bent als ondernemer niet verplicht om voor je bedrijf Algemene Voorwaarden of Leveringsvoorwaarden te hanteren. Maar goed opgestelde voorwaarden kunnen veel problemen voorkomen bij conflicten met leveranciers en klanten.

Ik geef hierbij 7  tips voor het opstellen van Algemene Voorwaarden die ervoor zorgen dat de Algemene Voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn.

  1. Zorg dat de Algemene Voorwaarden deel uitmaken van het aanbod en dat deze op dat moment al door de andere partij worden geaccepteerd.
  2. Zorg dat de andere partij door ondertekening van een overeenkomst of op een andere wijze de geldigheid van de Algemene Voorwaarden heeft geaccepteerd.
  3. Geef de andere partij voldoende tijd en mogelijkheid om uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst de Algemene Voorwaarden door te nemen.
  4. Bestaat er voor het sluiten van de overeenkomst geen gelegenheid voor het overhandigen of toezenden c.q. elektronisch beschikbaar stellen van de voorwaarden, stuur deze dan uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst aan de andere partij.
  5. Hanteert de andere partij ook Algemene Voorwaarden, kom dan vooraf overeen wiens Algemene Voorwaarden van toepassing zijn of wijs de andere Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk af.
  6. Hanteer slechts 1 set Algemene Voorwaarden.
  7. Zorg dat de Algemene Voorwaarden aansluiten op de overeengekomen diensten.

Heb je vragen over je Algemene Voorwaarden of wil je Algemene Voorwaarden laten opstellen? Ik ga graag met je in gesprek. Je kunt contact met mij opnemen via e-mail of telefoon.