Van procedure naar schikking

Gepubliceerd op: 23-05-2022

Het komt in mijn franchisepraktijk regelmatig voor dat partijen een schikking treffen. Zo’n schikking kan in een vroeg stadium plaatsvinden, bijvoorbeeld als partijen nog maar net bijstand hebben gezocht. Ook in een later stadium, als de gerechtelijke procedure al is ingezet, kunnen partijen nog schikken. In een recente zaak waarbij ik als advocaat een franchisegever bijstond, hebben partijen na een zitting bij de rechter een mooie schikking getroffen, terwijl daarvoor eerder geen ruimte leek te zijn. Hoe komt zo’n schikking tijdens een gerechtelijke procedure tot stand?

In sommige kwesties is het treffen van een schikking ter voorkoming van een gerechtelijke procedure niet mogelijk. Bijvoorbeeld omdat de standpunten van partijen op dat moment te ver uit elkaar liggen of omdat (één van de) partijen te volhardend is in de strijd. Een gerechtelijke procedure is dan onvermijdelijk.

Afhankelijk van de procedure die de wet voorschrijft, zet de partij die de gerechtelijke procedure start zijn standpunten uiteen in een dagvaarding of verzoekschrift. Daarop reageert de andere partij met een conclusie van antwoord of verweerschrift. Uiteraard proberen partijen met hun processtukken de rechter te overtuigen van hun gelijk. Partijen zetten dus hun standpunt volledig uiteen in hun processtuk, voorzien van bewijsmateriaal. Na het uitwisselen van processtukken is het naar mijn mening een goed moment om nogmaals te bekijken of partijen tot een schikking kunnen komen, ook als dat eerder niet is gelukt. Wellicht biedt de schriftelijke uiteenzetting van de standpunten van partijen in de processtukken ruimte om alsnog te komen tot een schikking. Daarmee besparen partijen verdere proceskosten.

Als het na het uitwisselen van de eerste processtukken niet mogelijk is gebleken om alsnog tot een schikking te komen, dan zullen partijen doorgaans ter zitting van de rechter dienen te verschijnen. De rechter zal veelal ter zitting onderzoeken of partijen tot een schikking kunnen komen. Soms hebben partijen een zetje nodig van de rechter om alsnog een schikking te bereiken. Partijen kunnen dan de rechter ter zitting vragen om een voorlopig oordeel over de kwestie. Op die manier kunnen partijen een inschatting proberen te maken wat de uitspraak van de rechter zal zijn.

Het komt regelmatig voor dat een partij onder druk van een zitting bij de rechter alsnog bereid blijkt te zijn om water bij de wijn te doen. Dat was het geval in de zaak die ik aan het begin van deze blog aanhaalde. Nadat partijen hun standpunten aan de rechter uiteen hadden gezet, bleek de lucht dusdanig geklaard dat partijen alsnog tot een schikking konden komen.

Het voordeel van het bereiken van een schikking, zelfs in een later stadium, ligt voor de hand. Partijen bepalen zelf de oplossing van hun geschil. Zij worden daartoe niet gedwongen, zoals dat in geval van een vonnis door de rechter wel gebeurd. Met de uitkomst van een schikking zijn beide partijen tevreden.

Heeft u een zakelijk conflict en bent u benieuwd of u tot een voor u positieve schikking kunt komen met uw contractspartij? Ik denk graag vrijblijvend met u mee. Vul het contactformulier op mijn website in en ik neem snel contact met u op.

Adeny van Engel

Van Engel Legal