De nieuwe franchisewet: aanzet tot franchise mediation?

Gepubliceerd op: 06-09-2021

In mijn visie geeft de nieuwe Franchisewet aanzet tot franchise mediation. Ik zal in deze blog uitleggen waarom franchise mediation naadloos aansluit bij de bedoelingen van de wetgever bij de nieuwe Franchisewet.

Inmiddels zal het iedere franchisegever en franchisenemer bekend zijn dat per 1 januari 2021 de nieuwe Franchisewet in werking is getreden. Eén van de belangrijke pijlers van de nieuwe franchisewet is het overleg tussen franchisegevers en franchisenemers. Franchisegevers dienen te overleggen met franchisenemers over bijvoorbeeld voorgenomen wijzigingen in de franchiseformule en over operationele zaken. Door deze verplichtingen in de wet op te nemen, laat de wetgever blijken dat het hebben van overleg tussen franchisegever en franchisenemer onmisbaar is voor een goede samenwerking uit hoofde van de franchiseovereenkomst.

In mijn vorige blog schreef ik al dat er zich strubbelingen kunnen voordoen in de samenwerking tussen franchisegever en franchisenemer. Als franchisegever en franchisenemer er zelf niet uitkomen, dan doen zij er verstandig aan om zich te wenden tot een mediator gespecialiseerd in franchiserecht. Onder leiding van een mediator gespecialiseerd in franchiserecht kunnen partijen zich in onderling overleg richten op het oplossen van de gerezen problemen in de samenwerking. Dat sluit naadloos aan op de bedoelingen van de wetgever bij de nieuwe Franchisewet.

Franchise mediation is gericht op de instandhouding van de franchiserelatie tussen franchisegever en franchisenemer. Doordat franchisegever en franchisenemer in een open gesprek onder leiding van een onafhankelijke franchise mediator met elkaar bespreken hoe zij de problemen kunnen oplossen én hoe zij die problemen in de toekomst kunnen voorkomen, wordt de franchiserelatie verstevigd. Franchise mediation is dan ook een duurzaam middel en het is in veel gevallen goedkoper dan procederen bij de rechter.

Ik ben als MfN-geregistreerd mediator gespecialiseerd in franchiserecht. Ik zet mij als onafhankelijk en onpartijdig mediator ervoor in dat franchisegevers en franchisenemers vlot tot een oplossing van hun geschil komen, zodat zij zich weer kunnen bezighouden met datgene wat zij het liefste doen, namelijk ondernemen. 

Ervaart u als franchisegever of franchisenemer strubbelingen in de franchiserelatie? Neem voor advies vrijblijvend contact op met mij. Ik bekijk samen met u graag op welke manier franchise mediation kan bijdragen aan het oplossen van de strubbelingen in de franchiserelatie.

Adeny van Engel

Van Engel Legal