Interculturele mediation: zo krijgt u de kerk weer in het midden.

Gepubliceerd op: 23-11-2022

Diversiteit en inclusie

Steeds meer organisaties zijn gericht op het bereiken van diversiteit en inclusie. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven en organisaties beter presteren als zij mensen in dienst hebben met verschillende culturele en etnische achtergronden.

Diversiteit gaat over de mix van achtergronden. Inclusie gaat over hoe men binnen de organisatie omgaat met die mix van achtergronden: wie mag meepraten en meebeslissen over hoe wordt omgegaan met zeggenschap, grenzen, verschillen en overeenkomsten op de werkvloer? Diversiteit en inclusie zijn met elkaar verbonden. Als een organisatie enkel is gericht op het vergroten van de diversiteit, zonder oog te hebben voor inclusie, dan is de kans groot dat er door de verschillen in opvattingen en werkstijlen misverstanden ontstaan die kunnen leiden tot conflicten. Dit kan binnen iedere organisatie aan de orde komen: bij organisaties met werknemers met verschillende culturen, geloofsovertuigingen en opvattingen over bijvoorbeeld commercialiteit, hiërarchie en interpersoonlijke omgang, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid.

Interculturele mediation

Doordat diversiteit en inclusie kunnen leiden tot interculturele misverstanden en conflicten is een passende manier van conflictoplossing vereist. Interculturele mediation biedt dan uitkomst. Een mediator gespecialiseerd in interculturele mediation beschikt over kennis en kunde van interculturele communicatie. Wanneer er spanning ontstaat op de werkvloer en er een conflict dreigt, dan is het zinvol om tijdig een mediator gespecialiseerd in interculturele mediation in te schakelen. Zo kan escalatie, zoals een ziekmelding of een onherstelbare verstoring van de arbeidsrelatie, worden voorkomen. Onder leiding van een mediator gespecialiseerd in interculturele mediation kunnen partijen bespreken hoe zij de spreekwoordelijke kerk weer in het midden krijgen. De onafhankelijke, onpartijdige en neutrale mediator zal samen met de betrokkenen bezien welke belangen partijen hebben. Die belangen kunnen onderliggend en onuitgesproken of – ingegeven door cultuurverschillen – niet door elkaar begrepen zijn. Ik merk in mijn mediationpraktijk dat er vaak een gemeenschappelijk belang te vinden is, waardoor partijen tot een oplossing kunnen komen waarmee beide partijen tevreden zijn.

Als MfN-mediator gespecialiseerd in interculturele mediation zet ik mij ervoor in om op effectieve wijze te komen tot een voor beide partijen passende oplossing. Zo heb ik onlangs als mediator een werkgever met een echt Rotterdamse mentaliteit “niet lullen maar poetsen” en werknemer uit een ander deel van Nederland, begeleidt naar het bereiken van een duurzame oplossing, nadat zij een conflict kregen over de situatie op de werkvloer. Tijdens de mediation bleek dat de werknemer, op onderdelen andere werkopvattingen en omgangsvormen had dan de werkgever. De religie speelde daarbij een cruciale rol. Dit leidde tot een schijnbaar onoplosbaar conflict. Door de verschillen in normen en waarden van elkaar te erkennen en te bespreken, konden partijen toch komen tot voor beide partijen werkbare werkafspraken, zodat zij in de toekomst effectief kunnen samenwerken.

Heeft u een zakelijk conflict waarbij mogelijk interculturele aspecten een rol spelen en bent u benieuwd of (interculturele) mediation zou kunnen leiden tot een oplossing? Ik help u graag. Vul het contactformulier op mijn website in en ik neem snel contact met u op.

Adeny van Engel

Van Engel Legal