Waarom een mediator gespecialiseerd in franchiserecht inschakelen?

Gepubliceerd op: 30-08-2021

Het is een veelvoorkomend fenomeen: spanningen in de franchiserelatie tussen franchisegever en franchisenemer. Bijvoorbeeld omdat de franchisegever zich geconfronteerd ziet met een franchisenemer die de verplichtingen uit hoofde van de franchiseovereenkomst niet nakomt. Of een franchisenemer die een onbalans tussen de verplichtingen in de franchiseovereenkomst ervaart.

Gelukkig weten al veel franchisegevers en franchisenemers de weg naar een mediator te vinden om hun onderlinge problemen op te lossen. Een adequaat mediationtraject kan namelijk een gerechtelijke procedure voorkomen en is doorgaans gericht op een constructieve samenwerking tussen de franchisegever en franchisenemer in de toekomst. Waarom zou je als franchisegever en franchisenemer kiezen voor een mediator gespecialiseerd in franchiserecht?

Een mediator gespecialiseerd in franchiserecht is deskundig op het terrein van het franchiserecht. Dat geldt zowel voor de wettelijke regeling als de praktijk. Iedere advocaat of jurist kan de wettelijke regeling in het wetboek opzoeken, maar de praktijk is veelzijdiger. In een mediationprocedure tussen een franchisegever en een franchisenemer maakt een mediator gespecialiseerd in franchiserecht het verschil, omdat die mediator de kennis in huis heeft van de dagelijkse praktijk van franchisegevers en franchisenemers. Daardoor heeft een mediator gespecialiseerd in franchiserecht zicht op de wederzijdse belangen van een franchisegever en een franchisenemer. Dat geeft de mediator gespecialiseerd in franchiserecht een voorsprong op mediators zonder die specialisatie.

Voor een arbeidsrechtelijk geschil gaan partijen toch op zoek naar een mediator gespecialiseerd in arbeidsrecht? En voor het regelen van een echtscheiding wenden partijen zich immers tot een mediator gespecialiseerd in echtscheidingen? Het is dan ook logisch dat franchisegevers en franchisenemers bij een geschil over de franchiseovereenkomst zich wenden tot een mediator gespecialiseerd in franchiserecht.

Ik ben als MfN-geregistreerd mediator gespecialiseerd in franchiserecht. Ik zet mij als onafhankelijk en onpartijdig mediator ervoor in dat franchisegevers en franchisenemers vlot tot een oplossing van hun geschil komen, zodat zij zich weer kunnen bezighouden met datgene wat zij het liefste doen, namelijk ondernemen. 

Ervaart u als franchisegever of franchisenemer een (al dan niet naderend) geschil uit hoofde van de franchiseovereenkomst? Neem voor advies vrijblijvend contact op met mij.

Adeny van Engel

Van Engel Legal