De (externe)Vertrouwenspersoon, wat heb ik eraan?

Gepubliceerd op: 08-01-2024

De (externe) Vertrouwenspersoon

De Vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor voor alle medewerkers die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen en/of integriteit vraagstukken, geeft voorlichting over en inspireert de organisatie over deze onderwerpen en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies over ongewenste omgangsvormen en integriteitsvraagstukken.

Wat heeft u als werkgever aan een Vertrouwenspersoon?

Een Vertrouwenspersoon kan in een vroeg stadium problemen wegnemen en/of voorkomen. Dit is nuttig voor uw medewerkers en ook voor u als werkgever. Het voorkomen en beperken van psychosociale arbeidsbelasting problematiek zal onder andere tot minder uitval van uw medewerkers en een lager ziekteverzuim kunnen leiden.

Een Vertrouwenspersoon biedt een medewerker met een melding van ongewenst gedrag of een integriteit issue de mogelijkheid om in vertrouwen, in een veilige omgeving, zijn of haar verhaal te kunnen doen, wat vaak leidt tot de-escalatie. De (rol van de) Vertrouwenspersoon is een belangrijk element en instrument in het streven naar een goed werkklimaat. Dit komt het rendement van uw organisatie ten goede.

Waarom heeft een Vertrouwenspersoon toegevoegde waarde voor een organisatie?

Iedere organisatie heeft wel eens te maken met ongewenste situaties/ongewenste omgangsvormen. Iedere vorm van ongewenst gedrag op de werkvloer ((seksuele) intimidatie, pesten/treiteren, agressie en geweld en discriminatie) heeft impact op de werksfeer en de gezondheid van medewerkers. Ditzelfde geldt voor kleine en grote integriteitskwesties die in organisaties voorkomen.

Het aanstellen van een Vertrouwenspersoon is doeltreffend en laagdrempelig voor medewerkers binnen een organisatie om hun problemen/klachten te bespreken met een neutrale, onafhankelijke derde/buitenstaander die de persoon in kwestie kan informeren over de mogelijkheden om iets met het probleem/de klacht te doen binnen het beleid van de organisatie.

De (externe) vertrouwenspersoon biedt medewerkers/melders van ongewenste omgangsvormen de mogelijkheid om:

  • In vertrouwen
  • In een veilige omgeving
  • Zijn/haar verhaal te doen

Wat levert dit op? Minder verzuim en (vroegtijdige) de-escalatie van ongewenste situaties en ook een grotere kans op een (informele) oplossing. De inzet van een Vertrouwenspersoon bevordert een goed werkklimaat en daarmee een succesvollere organisatie met een hoger rendement van medewerkers en organisatie.

U kunt Van Engel Legal/Adeny van Engel als Vertrouwenspersoon binnen uw organisatie aanstellen. Wat kunt u verwachten? Een gecertificeerde en betrokken Vertrouwenspersoon die er is voor organisatie, directie/management en medewerkers met een praktische aanpak. In de rol van Vertrouwenspersoon brengt Adeny van Engel een jaren lange ervaring als advocaat en mediator mee.

Wilt u vrijblijvend kennismaken? Neem contact op via mijn website www.vanengellegal.nl