Vroegtijdig mediation inzetten, waarom is dat slim?

Gepubliceerd op: 12-11-2021

Als mediator ervaar ik in de beroepspraktijk dat partijen vaak te lang wachten voordat zij zich wenden tot een mediator. Zij zien mediation als een soort “laatste redmiddel”. Dat is zonde, want mediation is juist bedoeld om tijdig tot een andere invulling van de franchiserelatie of arbeidsrelatie te komen. In deze blog geef ik vijf redenen waarom het slim is om mediation vroegtijdig, dat wil zeggen vóórdat er sprake is van een conflict, in te zetten.  

  

  1. Een conflict voorkomen

Vroegtijdige mediation voorkomt dat een gewijzigde of lastige situatie leidt tot een conflict. In de loop der tijd kunnen relaties zoals franchiserelaties of arbeidsrelaties veranderen door gewijzigde omstandigheden. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan de coronamaatregelen, waardoor werknemers waar mogelijk vanuit huis werkten. Stel nu dat een werknemer vanuit huis wil blijven werken, ook nu de coronamaatregelen zijn versoepeld, en dat de werkgever het liefste alle werknemers weer op kantoor heeft? Een dergelijke ogenschijnlijke tegenstelling kan leiden tot spanningen en uiteindelijk tot een sluimerend conflict. Partijen doen er goed aan om op tijd mediation in te zetten, zodat een conflict wordt voorkomen.

 

  1. Een goede oplossing bereiken omdat partijen samen verder willen

Hoe eerder partijen in gesprek gaan met elkaar, hoe groter de kans op het bereiken van een goede oplossing. Als partijen samen verder willen met elkaar, zoals vaak het geval is bij franchisegevers en franchisenemers, alsmede werkgevers en werknemers, dan doen zij er goed aan om tijdig te erkennen dat er gewijzigde omstandigheden of zelfs al spanningen zijn. Onder leiding van een onpartijdige mediator kunnen partijen bespreken hoe zij een andere invulling kunnen geven aan hun relatie zodat zij op een positieve en constructieve manier verder kunnen met elkaar.

 

  1. Partijen hebben invloed op de uitkomst

Bij mediation hebben partijen zelf invloed op de uitkomst. Door mediation vroegtijdig in te zetten, is er nog geen sprake van een conflict. In een positieve setting helpt de mediator partijen om samen te komen tot een oplossing.

 

  1. Er wordt geluisterd en de uitkomst is gelijkwaardig

Eén van de taken van de mediator is het begeleiden van de dialoog. De mediator zorgt ervoor dat partijen naar elkaar luisteren, zodat ieders belangen en wensen kunnen worden besproken. Partijen hebben evenveel in te brengen bij het bereiken van een oplossing. Daardoor is de uitkomst van mediation gelijkwaardig.

 

  1. Besparing van tijd en kosten

Doordat vroegtijdige mediation een conflict voorkomt, besparen partijen tijd en geld. Het mediationtraject zal minder lang duren, omdat partijen nog “on speaking terms” zijn als zij komen bij de mediator. En dat levert een kostenbesparing op. Zeker in vergelijking met de vaak lange doorlooptijd van rechtszaken en de daarmee gemoeide kosten.

Kortom, ik adviseer partijen om bij gewijzigde omstandigheden of een lastige situatie op tijd de hulp van een mediator in te schakelen.

Ik ben als MfN-geregistreerd mediator onder meer gespecialiseerd in franchiserecht, zakelijke geschillen, arbeidsgeschillen en culturele geschillen. Ik zet mij als onafhankelijk, onpartijdig en neutrale mediator ervoor in dat partijen vlot tot een oplossing van hun geschil komen, zodat zij weer samen verder kunnen. 

 

Bent u benieuwd of het in uw situatie slim zou zijn om mediation in te zetten? Neem voor advies vrijblijvend contact met mij op.

 

Adeny van Engel

 

Van Engel Legal

Als mediator gespecialiseerd in:

Zakelijke geschillen

Arbeidsgeschillen

Culturele geschillen