Interculturele mediation. Deel 1: wat is interculturele mediation?

Gepubliceerd op: 19-07-2023

In deze serie van blogs zal ik inzoomen op interculturele mediation. In dit eerste deel staat de volgende vraag centraal: wat is interculturele mediation?

Bij de overheid en het bedrijfsleven is er steeds meer oog voor diversiteit en inclusiviteit. Diversiteit omvat meer dan etniciteit of afkomst. Het gaat ook om leeftijd (generatie), gender, welke (hiërarchische) positie iemand inneemt in de organisatie en van welke subcultuur iemand wel of niet deel uitmaakt. Die mix van achtergronden komt samen op de werkvloer. Inclusiviteit gaat over de vraag hoe men binnen de organisatie omgaat met die mix van achtergronden.

De voordelen van diversiteit en inclusiviteit zijn duidelijk: een divers en inclusief team is creatiever en innovatiever. Men staat open voor andermans ideeën, die anders kunnen zijn dan de eigen ideeën en daar plukt de organisatie de vruchten van. Er kunnen zich echter situaties voordoen dat de verschillen in achtergronden leiden tot misverstanden. Beide partijen hebben goede intenties, maar doordat ieder een andere achtergrond heeft, kan dat leiden tot onbegrip en uiteindelijk tot een botsing. Denk bijvoorbeeld aan een verschil in generatie: vroeger had men vaak de overtuiging dat alleen promotie kon worden gemaakt door hard te werken. Binnen de jongere generatie is men er vaak van overtuigd dat het niet per se gaat om hard werken, maar om “slim”/anders werken, waardoor er ook andere behoeftes zijn. Hoewel beide partijen goed werk willen afleveren, kan dit verschil in opvatting leiden tot een conflict. Voordat het tot een botsing komt, zijn er vaak al spanningen in de werkrelatie merkbaar. Dat doet afbreuk aan een constructieve werkrelatie en dat is voor alle partijen zonde. De (tijdige) inzet van een mediator gespecialiseerd in interculturele mediation biedt dan uitkomst.

Een mediator is onafhankelijk en onpartijdig. Bovendien is een mediator gespecialiseerd in interculturele mediation deskundig op het gebied van interculturele communicatie. Als MfN-mediator gespecialiseerd in interculturele mediation heb ik aandacht voor interculterele aspecten aan een conflict en zal ik verschillende methoden toepassen om partijen te begeleiden naar een oplossing. In deel 2 zal ik nader ingaan op de vraag hoe interculturele mediation u kan helpen.

Heeft u een zakelijk conflict waarbij mogelijk interculturele aspecten een rol spelen en bent u benieuwd of (interculturele) mediation zou kunnen leiden tot een oplossing? Ik help u graag. Vul het contactformulier op mijn website in en ik neem snel contact met u op.

www.vanengellegal.nl