Digitale nieuwsbrieven? Voorkom een boete.

Gepubliceerd op: 13-06-2018

VERSTUURT U DIGITALE NIEUWSBRIEVEN? ZORG DAN VOOR RECHTSGELDIGE TOESTEMMING VAN BETROKKENE EN VOORKOM EEN BOETE.

Met de invoering van de AVG zijn de regels voor het versturen van digitale nieuwsbrieven aangescherpt. In de AVG is bepaald dat er sprake is van een rechtsgeldige toestemming van betrokkene om de nieuwsbrief te ontvangen, indien is voldaan aan een aantal vereisten. Hieronder geef ik een kort (niet uitputtend) overzicht van de belangrijkste vereisten:

Vermeld de identiteit en contactgegevens afzender:
Uit het verzoek om toestemming moet duidelijk blijken namens wie de nieuwsbrieven zullen worden verzonden. U bent dus verplicht uw bedrijfsnaam, adresgegevens, telefoonnummer en KvK nummer te vermelden. Dat kan in de nieuwsbrief zelf maar mag ook door middel van een verwijzing via een link;

Vermeld het doel van de verwerking:
Verwerking mag alleen gebeuren voor specifieke en gerechtvaardigde doeleinden die zijn vastgelegd en omschreven voordat men begint met verwerking. Geef dus duidelijk aan welke informatie wordt verstuurd en waarom;

Ondubbelzinnige toestemming van betrokkene:
De toestemming moet vooraf door middel van een actieve handeling van de betrokkene worden verkregen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een vinkje te plaatsen wat de betrokkene zelf aan vinkt. U moet in elk geval kunnen aantonen dat de betrokkene de toestemming vooraf en vrijwillig heeft gegeven. Voor elk doeleinde moet ook apart toestemming worden gegeven.

Eenvoudige afmelding en nadere informatie:
In de nieuwsbrief moet betrokkene erop gewezen worden hoe hij zich kan afmelden voor de nieuwsbrief. De afmelding moet eenvoudig zijn. Tevens moet betrokkene duidelijk zijn hoe met zijn gegevens wordt omgegaan, wat zijn rechten zijn en hoe lang zijn gegevens worden bewaard. Deze informatie kan worden opgenomen in de privacyverklaring. In de nieuwsbrief kan hiernaar worden verwezen.

Slechts in enkele gevallen is voor het verzenden van nieuwsbrieven geen uitdrukkelijke toestemming van betrokkene vereist. Dit is in de volgende gevallen:
De betrokkene is al een bestaande klant en de nieuwsbrief ziet alleen op producten of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan de afgenomen producten of diensten; 
De betrokkene is bij de aankoop van het product of de dienst duidelijk op de hoogte gebracht dat hij na de aankoop een nieuwsbrief gaat ontvangen, waarbij hij tevens de mogelijkheid heeft gehad om zich tegen het ontvangen van de nieuwsbrief te verzetten.


Nieuwsbrieven die niet voldoen aan de wettelijke vereisten worden beschouwd als spam. Personen die spam ontvangen kunnen op grond van de Telecommunicatiewet een klacht indienen bij de ACM, welke laatste een boete kan opleggen.

Meer weten hoe u kunt voldoen aan de vereisten van de AVG? Neem dan contact op via e-mail:info@vanengellegal.nl