Franchisenemers pizzaketen vallen onder het bedrijfstakpensioenfonds detailhandel

Gepubliceerd op: 12-01-2020

Op 27-11-2019 heeft Rechtbank Midden-Nederland een interessante uitspraak gedaan. De vraag die de rechtbank moest beantwoorden was of de franchisenemers van een pizzaketen onder de verplichtstelling van het bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel (Bpf Detailhandel) vallen. Het geschil tussen partijen spitst zich toe op de vraag of een pizza een “waar” is als bedoeld in het verplichtstellingsbesluit en of er sprake is van de koop en verkoop van dezelfde waren. Beide vragen zijn door de rechtbank bevestigend beantwoord.

Aan de omschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en de sectorindeling door de Belastingdienst hecht de rechtbank geen belang. Doorslaggevend voor haar is de vraag of de feitelijke bedrijfsactiviteiten vallen onder de werkingssfeer van het verplichtstellingsbesluit. De kern en het zwaartepunt van de bedrijfsactiviteiten van de franchisenemers liggen naar het oordeel van de rechtbank bij de verkoop van pizza’s en andere etenswaar aan klanten.

Franchisenemers van een pizzaketen vallen dus onder de werkingssfeer van het Besluit verplichtstelling tot deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel. Het gevolg is dat zij premies moeten afdragen aan het bedrijfstakpensioenfonds. Deze uitspraak kan gevolgen hebben voor andere branches die niet vallen onder een bedrijfstakpensioenfonds.

Zie voor de gehele uitspraak ECLI:NL:RBMNE:2019:6141