Hoe gaat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) handhaven na 25 mei 2018?

Gepubliceerd op: 30-05-2018

 

Er heerst nogal wat onduidelijkheid bij ondernemers over de vraag hoe de AP na 25 mei 2018  zal toezien op de handhaving van de AVG. De AP heeft onlangs meegedeeld dat de nadruk vooral zal liggen op 3 pijlers. Hieronder volgen deze:

  1. Alle klachten die worden ingediend door betrokkenen of organisaties zullen inhoudelijk worden behandeld. De klachten kunnen over van alles gaan en kunnen zowel grote als kleine ondernemingen betreffen, maar ook verenigingen of overheden.
  2. Controle op het interne toezicht van bedrijven. Oftewel voldoet een bedrijf aan de verplichtingen op grond van de AVG. Hierbij zal de nadruk liggen op het al dan niet aangesteld zijn van een Functionaris Gegevensbescherming en of de boekhouding op orde is met betrekking tot de data.
  3. Spontane onderzoeken bij bedrijven of binnen bepaalde branches omdat de AP denkt dat daar aanleiding voor is of omdat daarover (meerdere) klachten zijn ingediend.

Omdat alle bedrijven moeten voldoen aan de wet, zal er formeel geen onderscheid gemaakt worden bij het uitdelen van straffen. Wel zal er gekeken worden naar de ernst van de geconstateerde overtreding en de gevolgen voor de betrokkene(n).

Is uw organisatie nog niet helemaal op orde of weet u niet waar te beginnen? Zorg dan in elk geval voor een goede beveiliging van de persoonsgegevens en een duidelijke regeling waarin betrokkenen kunnen nalezen wat hun rechten zijn. U bent dan in elk geval al een heel stuk op de goede weg.

Heeft u vragen of hulp nodig bij het implementeren van de AVG, neem dan gerust contact op met Van Engel Legal